Projekt Rodinné centrum Klíček je realizován s přispěním:

Rodina a ochrana práv dětí MPSV

Středočeský kraj

Město Unhošť

AMAZON

Rossmann

UNHfree.net

 

Rodinné centrum Klíček, které je neziskovou organizací, zahájilo svou činnost v květnu 2008 registrací na MV ČR.

Původní občanské sdružení Klíček, založené dle  zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností od 1. 1. 2014 považuje za spolek.

Cílem Klíčku, z.s. je vytvořit prostředí pro setkávání, odreagování, vzdělávání a seberealizaci rodičů s dětmi, rodin, dětmi samotným , seniorů a dalších občanských skupin bez ohledu původu a rasy.

Projekt je zaměřen na poskytování aktivizačních služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobenou déletrvající sociální izolací.

Sekundární oblastí našeho působení je podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi a poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.

K naplnění tohoto cíle slouží provozování centra, ve kterém se navazují nové sociální kontakty za pomoci rozmanitých programů, kterých se děti účastní s rodičem či rodiči.

Již od svého založení jsme se stali členy Síťě mateřských center, která je naší zastřešující organizací. Síť MC vytváří základnu zcela nekomerčním centrům a vede je poradensky, edukačně či metodicky.

Program v Klíčku připravují rodiče, kteří jsou převážně na mateřské dovolené, bez nároku na finanční odměnu.

Prostory našeho centra je možné si pronajmout na pravidelné lekce nebo jednorázové akce (oslavy, semináře, kurzy…)

 

Tento projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje.