Zveme Vás na seminář
Současný trh práce; Komunikace při vstupu do zaměstnání; Moje kompetence a uplatnění na trhu

který se bude konat v úterý 13.3.2018 od 9.00 hod. do cca 13 hod.

Komunikace při vstupu do zaměstnání

Komunikace při vstupu do zaměstnání, jak psát CV, jak úspěšně zvládnout pracovní pohovory – tento seminář pomáhá zájemcům orientovat se na v požadavcích na trhu práce, v přípravě CV a v přípravě na přijímací pohovory.

Sociální sítě – jak hledat práci – tento kurz poskytuje účastníkům ucelený přehled o všech možnostech sociálních sítí při hledání práce, hlavně v rámci Linked-in, webu jobs atd. Tento způsob hledání práce začíná být nejúčinnější.

Moje kompetence a uplatnění na trhu – jaké máme dovednosti a kompetence, abychom se uplatnili na trhu práce. Jaké kompetence nám chybí, jaké kompetence jsou prioritní a nezbytné. Metody k rozvoji klíčových kompetencí. Kompetence pracovní, k řešení problémů, k učení, sociální a personální atd.

Osnova:.

· Současný trh práce

· Příprava na pohovor

· Potřebná dokumentace

· Sebeprezentace

· Využití moderních metod

Hlídání dětí je zajištěno zdarma.

Těšíme se na Vás :-)