Dita Kořízková, tel. 608 324 243, d.soukal@email.cz